E.K.K. INVESTMENTS LLC

2570 25TH ST
VERNON, CA 90058
(323) 319-0047